Nieuwe Privacywetgeving

Op 25 Mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee; ook voor ons als zorgaanbieder. Deze nieuwe wet is opgesteld om in het digitale tijdperk zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie, zoals uw medische gegevens. Onder de AVG gelden er nieuwe informatieverplichtingen over het werken met persoonsgegevens.

Bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen versterkt. De bestaande wetten blijven dus gelden:

  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
  • Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

De AVG-regels staan naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim.

Wilt u meer weten over de hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan ons privacyreglement.


17-05-2018

Contact

Spoednummer 073-5991350, toets 1
 

Huisartsen Hedel

Dreef 1
5321 GM Hedel
Telefoon:
073-5991350
Receptenlijn:
073-5991350, toets 2
Fax:
073-5994313
www.huisartsenhedel.praktijkinfo.nl
Routebeschrijving >