Spoedgevallen

Voor eerste hulp en spoedgevallen kunt u direct terecht.
Wanneer u 073-5991350, toets 1 belt of laat bellen, houden wij rekening met uw komst.

Bij levensbedreigende situaties en het onverhoopt onbereikbaar zijn van de praktijk, belt u 112.